Pravno obvestilo

PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Spletno mesto je za namen tega pravnega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na spletnem naslovu https://www.koval.si (v nadaljevanju: Spletno mesto). Imetnik avtorskih pravic na vseh avtorskih delih, ki so na kakršenkoli način vključeni v Spletno mesto je KOVAL d.o.o. Znak KOVAL d.o.o. je varovan kot blagovna znamka po Zakonu o intelektualni lastnini in mednarodnimi akti ter so registrirane pri Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino. Vse pravice pridržane. Uporabnik lahko uporablja vsebine na Spletnem mestu izključno za svojo osebno, to je nekomercialno rabo. Vsaka druga oblika uporabe vsebin Spletnega mesta (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je prepovedana.

OMEJITEV UPORABE INFORMACIJ IN GRADIV

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tem Spletnem mestu, lahko uporabnik naloži iz strežnika za svojo osebno, domačo rabo, pri čemer ne sme spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na Spletnem mestu ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa Spletnega mesta za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo. KOVAL d.o.o. ne odgovarja za obliko in vsebino spletnega mesta, ki so na kakršenkoli način povezane s Spletnim mestom. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest je odgovornost KOVAL d.o.o. za vse primere izključena.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

KOVAL d.o.o. se bo trudil, da bodo podatki na Spletnem mestu pravilni in ažurni, vendar KOVAL d.o.o. niti druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri izdelavi Spletnega mesta ali še sodeluje pri nadgradnjah Spletnega mesta ne more biti odgovorna za navadno škodo ali izgubljeni dobiček ali nepremoženjsko škodo, ki bi lahko uporabniku nastala zaradi uporabe Spletnega mesta ali nezmožnosti uporabe le-tega. KOVAL d.o.o. se bo trudil za nemoteno delovanje Spletnega mesta in lahko kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni Spletno mesto.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

I. UPRAVLJALEC PODATKOV
Upravljalec vaših osebnih podatkov je: Koval d.o.o., Loka pri Žusmu 9, 3223 Loka pri Žusmu. T: +386 3 747 19 14. E: koval@koval.si, ID za DDV: SI 11978791, matična št.: 5602858, Addiko Bank d.d., SWIFT: HAABSI22, IBAN:SI56 3300 0000 0019 488, okrožno sodišče v Celju, SRG 95/00326, osnovni kapital: 253.778,00 EUR. Glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo vaših osebnih podatkov, in uresničevanjem vaših pravic zaradi varstva vaših osebnih podatkov, lahko stopite v stik nami na zgoraj omenjenem naslovu z dodatkom »Varstvo osebnih podatkov« ali po e-pošti koval@koval.si.

II. PRIDOBIVANJE IN HRAMBA OSEBNIH PODATKOV TER VRSTA IN NAMEN NJIHOVE UPORABE
a) Pri dostopu do spletnega mesta
Pri dostopu do spletnega mesta na naslovu https://www.koval.si brskalnik, ki ga uporablja vaša končna naprava, samodejno prenese informacije na strežnik našega spletnega mesta. Ti podatki bodo začasno shranjeni v tako imenovani zaklepni datoteki. Naslednje informacije se lahko shranijo brez vaše pomoči in do samodejnega brisanja:
• IP naslov računalnika prosilca;
• datum in čas dostopa;
• ime in URL datoteke, do katere dostopate;
• spletno mesto, s katerega je bil omogočen dostop (napotni URL);
• uporabljeni brskalnik in sčasoma operacijski sistem vašega računalnika ter ime vašega ponudnika dostopa.
Zgornje podatke bomo obdelali za naslednje namene:
• zagotovitev neprekinjene povezave s spletnim mestom;
• zagotovitev udobne uporabe naše spletne strani;
• analizo varnosti in stabilnosti sistema in
• nadaljnje administracijske namene.
Pravna podlaga za obdelavo podatkov je zakoniti interes (člen 6 (1) f GDPR / Splošna uredba o varstvu podatkov, v nadaljevanju: Uredba), ki za to obdelavo podatkov izhaja iz zgoraj navedenih namenov obdelave podatkov. Obdelani podatki se v nobenem primeru ne bodo uporabili za ugotavljanje vaše identitete.
Poleg tega za dostop do našega spletnega mesta za analizo uporabljamo piškotke (za več prosimo, glejte točko IV. »Piškotki«).

b) Ko nas kontaktirate preko kontaktnega obrazca ali po elektronski pošti
V primeru, da nas kontaktirate preko kontaktnega obrazca ali po e-pošti, bomo obdelovali podatke, ki ste jih sporočili (e-poštni naslov, ime in nadaljnje kontaktne podatke), da bomo lahko odgovorili na vašo poizvedbo. Te podatke bomo izbrisali, ko njihovo shranjevanje ne bo več potrebno, ali pa bomo omejili njihovo obdelavo, če bo potrebno te podatke hraniti v skladu zakonskimi obveznostmi. Pravna podlaga za to obdelavo podatkov je člen 6 (1) b GDPR / Uredbe (ustrezna obdelava podatkov služi namenu izvajanja predpogodbenih ukrepov, sprejetih na podlagi vaše poizvedbe). Za več glede uporabe kontaktnega obrazca prosimo, glejte točko V. Orodje za spletno analizo, odstavek c) Google reCaptcha (»Nisem robot«).

III. PRENOS PODATKOV TRETJIM OSEBAM
Vaši podatki se ne bodo prenašali tretjim osebam, razen iz razlogov, navedenih v nadaljevanju. Vaše osebne podatke bomo posredovali tretji osebi le:
• če ste izrecno privolili v tak prenos;
• če je prenos potreben za zaščito naših zakonitih interesov ali zakonitih interesov tretje osebe, razen če prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine ali pravice druge osebe, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (npr. zunanji izvajalci IT storitev za razreševanje tehničnih in uporabniških težav v posameznem primeru);
• v primeru zakonske dolžnosti prenosa podatkov (npr. zunanji revizorji na podlagi Zakona o gospodarskih družbah in Zakona o revidiranju zaradi nadzora nad poslovanjem družbe);
• če je to potrebno zaradi izvajanja pogodbe, katere pogodbena stranka ste ali za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe (npr. pogodbeni partner – prevozno podjetje zaradi izpolnitve naročila – dostave).

IV. PIŠKOTKI
Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. To so majhne datoteke, ki jih vaš brskalnik samodejno ustvari in bodo ob dostopu do našega spletnega mesta shranjene v vaši končni napravi (prenosnem računalniku, tabličnem računalniku, pametnem telefonu itd.). Piškotki ne povzročajo škode na vaši končni napravi in ne vsebujejo virusov, trojanskih programov ali druge zlonamerne programske opreme. V piškotku bodo shranjene informacije, ki nastanejo v povezavi z uporabljeno končno napravo, vendar to ne pomeni, da bomo s tem samodejno izvedeli za vašo identiteto. Namen uporabe piškotkov je, da lahko našo ponudbo prilagodimo uporabniku. V ta namen uvajamo tako imenovane sejne piškotke, da lahko prepoznamo, ali ste že dostopali do določenih strani našega spletnega mesta. Ko zapustite naše spletno mesto, bodo piškotki seje samodejno izbrisani. Poleg tega uporabljamo začasne piškotke z namenom optimizacije uporabniku prijaznega spletnega mesta. Ti začasni piškotki bodo za določen čas shranjeni v vaši končni napravi. V primeru, da znova dostopate do našega spletnega mesta zaradi uporabe naših storitev, bo samodejno prepoznano, da ste že dostopali do spletnega mesta, ter kakšne vnose in nastavitve ste naredili, tako da vam jih ni treba vnašti ponovno. Poleg tega piškotke uporabljamo za analizo uporabe našega spletnega mesta s statističnega vidika in za optimizacijo naših storitev. Ti piškotki nam omogočajo, da samodejno prepoznamo, da ste že obiskali naše spletno mesto, ko znova dostopate do njega. Ti piškotki bodo samodejno izbrisani po določenem času. Podatki, ki jih piškotki obdelujejo, so potrebni za zgornje namene, da bi zaščitili svoje zakonite interese in interese tretjih oseb v skladu s členom 6 (1) f GDPR / Uredbe. Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Lahko pa svoj brskalnik konfigurirate tako, da v vašem računalniku ne bodo shranjeni piškotki, ali da ste obveščeni vsakič, ko je nameščen nov piškotek. Popolna deaktivacija piškotkov lahko privede do situacije, v kateri ne morete uporabljati vseh funkcij našega spletnega mesta.

V. ORODJA ZA SPLETNO ANALIZO
Orodja za sledenje in funkcija reCaptcha.

a) Google Analytics
Uporabljamo Google Analytics, storitev spletne analize, ki jo zagotavlja Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska (v nadaljnjem besedilu: „Google“) z namenom oblikovanja našega spletnega mesta glede na potrebe uporabnikov in z namenom stalne optimizacije našega spletnega mesta. V tem kontekstu se uporabljajo piškotki in vzpostavijo anonimizirani uporabniški profili. Podatki o vašem dostopu do te spletne strani kot
• vrsta brskalnika / različica brskalnika,
• uporabljena sistemska programska oprema,
• referenčni URL (spletna stran, do katere ste dostopali pred dostopom do naše spletne strani),
• ime, s spletom povezanega računalnika, ki dostopa do našega spletnega mesta (naslov IP),
• čas dostopa,
ki ga zajame piškotek, bodo praviloma preneseni na Googlov strežnik v ZDA in tam shranjeni. Te informacije bodo uporabljene za analizo uporabe spletnega mesta, za pripravo poročil o dejavnostih na spletnem mestu in za zagotavljanje nadaljnjih storitev v zvezi z uporabo spletnega mesta in uporabo interneta za namene tržnih raziskav in oblikovanja te spletne strani glede na potrebe uporabnika. Poleg tega se te informacije lahko posredujejo tretjim osebam, če za to obstaja zakonska obveznost ali če tretje osebe te podatke obdelujejo po našem naročilu. Naš naslov IP nikakor ne bo združen z drugimi Googlovimi podatki. Naslovi IP bodo anonimizirani, tako da jih je nemogoče dodeliti določenemu uporabniku (maskiranje IP). Namestitve piškotkov lahko preprečite z ustreznimi nastavitvami v programski opremi brskalnika, vendar bi radi poudarili, da v tem primeru morda ne bo mogoče v celoti uporabiti vseh funkcij te spletne strani. Prav tako lahko preprečite zajem podatkov, ki so povezani z uporabo spletnega mesta in jih ustvari piškotek (vključno z vašim naslovom IP), kot tudi obdelavo teh podatkov s strani Googla, s prenosom in namestitvijo dodatka za brskalnik (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). Kot alternativo dodatku za brskalnik, zlasti za brskalnike, ki se uporabljajo v mobilnih končnih napravah, lahko Google Analytics preprečite zajem s klikom na to povezavo. Vzpostavljen bo piškotek za izključitev, ki preprečuje zajem vaših podatkov v prihodnosti pri dostopu do tega spletnega mesta. Piškotek za izključitev velja samo za ta brskalnik in za naše spletno mesto in bo nameščen na vaši končni napravi. Če v tem brskalniku izbrišete piškotke, morate znova vzpostaviti piškotek za izključitev. Dodatne informacije o zaščiti podatkov v zvezi z Google Analytics najdete v Pomoči za Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245).

b) Konverzija Google Ads
Da bi statistično zajeli uporabo našega spletnega mesta in optimizirali spletno mesto, nadalje uporabljamo sledenje konverzijam Google Ads. Orodje Google Ads vzpostavi piškotek za sledenje konverzijam na vaši končni napravi, če ste dostopali do našega spletnega mesta preko Googlovega oglasa. Ti piškotki izgubijo veljavnost po 30 dneh in ne služijo namenu osebne identifikacije uporabnika. V primeru, da uporabnik dostopa do določenih strani našega spletnega mesta kot stranke, ki uporablja Google Ads, in če piškotek še vedno velja, lahko Google in mi vidimo, da je uporabnik kliknil na Googlov oglas in je bil napoten na to spletno mesto. Vsaka stranka, ki uporablja Google Ads, prejme drug piškotek. Piškotkom ni mogoče slediti prek spletnega mesta stranke, ki uporablja Google Ads. Informacije, zbrane s pomočjo piškotkov za konverzijo, so namenjene pripravi statistike konverzije za stranko, ki uporablja Google Ads, in sicer prejmemo podatke o skupnem številu uporabnikov, ki so kliknili na naš oglas in so bili napoteni na določeno stran, označeno za sledenje konverzijam, ne prejmemo pa informacij, ki bi omogočale osebno identifikacijo uporabnika. Če sledenja ne želite, lahko zavrnete vzpostavitev ustreznega piškotka, na primer s splošno deaktivacijo piškotkov v nastavitvah brskalnika. Piškotke za sledenje konverzijam lahko tudi deaktivirate tako, da brskalnik nastavite tako, da so piškotki iz domene www.googleadservices.com blokirani. Googlove nasvete o obdelavi podatkov s sledenjem konverzijam najdete na https://services.google.com/sitestats/sl.html.

c) Google reCaptcha (»Nisem robot«)
Ko nas kontaktirate preko kontaktnega obrazca, z namenom preprečevanja zlorab spletne strani, ohranjanja varnosti naših spletnih kontaktnih obrazcev in preprečevanja nezaželene e-pošte (»spama«), uporabljamo funkcijo Google reCaptcha (»Nisem robot«), ki ugotovi, ali je vnos v kontaktni obrazec opravila resnična oseba ali avtomatiziran program. Samodejne zbrane informacije o vaši uporabi tega spletnega mesta (npr. katere strani ste si ogledali in čas, ko ste si jih ogledali), vključno z vašim naslovom IP, se praviloma prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Dodatna pojasnila glede preskusa reCaptcha najdete na spletni strani razvijalca: https://developers.google.com/recaptcha.

VI. GOOGLOVE SPLETNE PISAVE (GOOGLE WEB FONTS)
Ta stran uporablja tako imenovane spletne pisave, ki jih zagotovlja Google, da bi dobili enotno predstavitev pisav. Pri dostopu do spletnega mesta bo brskalnik prenesel potrebne spletne pisave v predpomnilnik brskalnika, da bo lahko pravilno prikazoval besedila in pisave. V ta namen se mora brskalnik, ki ga uporabljate, povezati s Googlovimi strežniki. S tem Google pridobi vedenje o tem, da je bilo naše spletno mesto dostopano z vašega IP naslova. Uporaba Googlovih spletnih pisav je namenjena enotni in privlačni predstavitvi naših spletnih storitev. To predstavlja zakoniti interes v smislu člena 6 (1) f GDPR / Uredbe. Če vaš brskalnik ne podpira Googlovih spletnih pisav, bo vaš računalnih za ogled uporabil privzeto pisavo. Dodatne informacije o Googlovih spletnih pisavah najdete na https://developers.google.com/fonts/faq in ustrezne Googlove nasvete o obdelavi podatkov na https://www.google.com/policies/privacy/.

VII. VTIČNIKI ZA DRUŽABNE MEDIJE
Na naši spletni strani ne uporabljamo vtičnikov za družabne medije.

VIII. PRAVICE POSAMEZNIKA, NA KATEREGA SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI
Imate pravico:
• od nas dobiti potrditev, ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke, in zahtevati dostop do teh podatkov v skladu s členom 15 GDPR / Uredbe;
• da popravimo netočne podatke ali dopolnimo vaše nepopolne podatke v skladu s členom 16 GDPR / Uredbe;
• zahtevati izbris vaših osebnih podatkov v skladu s členom 17 GDPR / Uredbe, razen če je obdelava podatkov potrebna za uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja, za izpolnjevanje pravne obveznosti na podlagi prava, ki velja za nas kot upravljalca, ali za izvajanje naloge v javnem interesu, in za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
• zahtevati omejitev obdelave vaših osebnih podatkov v skladu s členom 18 GDPR / Uredbe, če oporekate njihovi točnosti podatkov, če je njihova obdelava nezakonita in nasprotujete njihovemu izbrisu ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe, če teh podatkov ne potrebujemo več, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ali če ugovarjate njihovi obdelavi na podlagi zakonitega interesa, dokler se ne preveri, ali naši zakoniti interesi prevladajo nad vašimi razlogi;
• zahtevati posredovanje vaših osebnih podatkov v strukturirani, uporabljani in strojno berljivi obliki, ali zahtevati posredovanje drugi osebi, v skladu s členom 20 GDPR / Uredbe, če obdelava temeljni na privolitvi ali pogodbi in se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi;
• da kadar koli prekličete svojo privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki so bili posredovani na podlagi vaše osebne privolitve v skladu s členom 7 (3) GDPR / Uredbe.
S pisno zahtevo, poslano na naslov: Koval d.o.o., Loka pri Žusmu 9, 3223 Loka pri Žusmu ali elektronski naslov koval@koval.si, s pripisom »Varstvo osebnih podatkov«, lahko zahtevate dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris vaših osebnih podatkov, ugovarjate obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami, ter zahtevate prenos podatkov. Kadarkoli lahko trajno ali začasno, v celoti ali delno prekličete svojo osebno privolitev, ki je bila dana za obdelavo vaših osebnih podatkov. Preklic privolitve se lahko da na enak način kot privolitev ali s pisno zahtevo, poslano na naslov: : Koval d.o.o., Loka pri Žusmu 9, 3223 Loka pri Žusmu ali elektronski naslov koval@koval.si. Zahtevek za preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi osebne privolitve pred njenim preklicem.

IX. PRAVICA DO UGOVORA
Imate pravico, da lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na zakonitem interesu. V tem primeru bomo prenehali z njihovo obdelavo, razen če bomo lahko dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Če želite uveljaviti svojo pravico do ugovora, pošljite e-pošto na koval@koval.si.

X. VELJAVNOST POLITIKE ZASEBNOSTI IN MOREBITNE SPREMEMBE
Do trenutno veljavne politike zasebnosti lahko vedno dostopate in jo natisnete na https://www.koval.si. Morebitne spremembe te politike zasebnosti začnejo veljati z dnem objave na spletni strani https://www.koval.si. Ta politika zasebnosti je veljavna od 1.4.2022.

SPLOŠNO

Za morebitne spore iz naslova uporabe Spletnega mesta se uporabi slovenska zakonodaja. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Celju. Z uporabo Spletnega mesta uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in da se z njimi strinja.